SÄÄNNÖT

Suomen Poniravikuninkuuskilpailu A-kategorian ponien Kuninkuus- ja Kuningatarkilpailujen sekä B-kategorian ponien Ruhtinuus- ja Ruhtinatarkilpailujen säännöt 

1 § Suomen Hippos ry (jäljempänä Suomen Hippos) järjestää yhdessä luvansaaneen raviradan kanssa Poniravikuninkuuskilpailut, jotka pitävät sisällään A-kategorian ponien Kuninkuus- ja Kuningatarkilpailulähdöt ja B-kategorian ponien Ruhtinuus- ja Ruhtinatarkilpailulähdöt kerran vuodessa tapahtuvana kaksipäiväisenä kilpailuna. Kilpailut järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Suomea (heinä-elokuussa) Suomen Hippoksen hyväksymänä ajankohtana. 

2 § Kilpailun järjestämisoikeutta hakevan raviradan on tehtävä kirjallinen anomus Suomen Hippoksen kilpailuosastolle osoitettuna, Suomen Hippoksen määräämänä aikana. Ponikuninkuusravien järjestämisoikeudet julistetaan haettavaksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan joka kolmas vuosi. 

3 § Kuninkuus- ja Kuningatarkilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen Hippoksen rekisterissä olevat ravikilpailusääntöjen mukaisen kilpailuoikeuden omaavat puhdasrotuiset A-kategorian shetlanninponit, joiden tasoitusennätys on 2.40,0 tai parempi.

4 § Kuninkuus- ja Kuningatarkilpailuissa kilpailumatka on ensimmäisenä päivänä 1600 (tai 1640) metriä tasoitusajona p. 2.22,0 + 20 m/1,8 s ja toisena päivänä 2100 (tai 2140) metriä tasoitusajona p. 2.22,0 + 20 m/1,5 s. Ruhtinuus- ja Ruhtinatarkilpailuissa kilpailumatka on ensimmäisenä päivänä 1600 (tai 1640) metriä tasoitusajona p. 1.55,0 + 20 m/1,4 s, ja toisena päivänä 2100 (tai 2140) metriä tasoitusajona p. 1.55,0 + 20 m/1,1 s. Järjestäjällä on oikeus valita, kilpailevatko orit/ruunat ja tammat samassa lähdössä vai järjestetäänkö oreille/ruunille ja tammoille omat lähtönsä. Yhteen lähtöön otetaan mukaan enintään 16 ponia; erillisinä lähtöinä ajettaessa 16 oria/ruunaa ja 16 tammaa. Yhdistettynä lähtönä ajettaessa oreille/ruunille on lähdössä 8 paikkaa, samoin tammoille. Lisäksi, jos kiintiö ei täyty yhdistetyssä lähdössä, se täytetään kilpailuvuonna juostun parhaan tasoitusennätyksen mukaan. Mahdollinen karsinta suoritetaan ponin kilpailuvuoden parhaan tasoitusennätyksen mukaan. Ilmoittautuessa ilmoittaudutaan samalla molempiin osalähtöihin eli vain toiseen osalähtöön ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ponilla täytyy olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

5 § Kokonaiskilpailun paremmuus ratkeaa ponien kahdella osamatkalla saavuttamien kokonaisaikojen perusteella. A-kategorian poneissa pienimmän kokonaisajan saavuttanut ori tai ruuna on Ponikuningas ja tamma Ponikuningatar. B-kategorian poneissa pienimmän kokonaisajan saavuttanut ori tai ruuna on Poniruhtinas ja tamma Poniruhtinatar. Jos paremmuutta selvitettäessä kahdella tai useammalla ponilla on sama kokonaisaika, ratkaisee keskinäinen järjestys pidemmällä matkalla. Tasapääjuoksun sattuessa ratkaisee osalähtöjen voittojen määrä ja sitten sijalukujen summa. Jos nekin ovat samat, tulee kaksi voittajaa. Kokonaiskilpailussa jaetaan 1., 2. ja 3. palkinto erikseen oreille ja ruunille sekä tammoille. Hylätty tai keskeyttänyt poni ei voi kilpailla kokonaiskilpailun palkinnoista, mutta voi kilpailla lähtöpalkinnoista. 

6 § Kilpailun palkintotasoa ja muita järjestelyjä koskevia asioita valmistelee kutakin Ponikuninkuusravitapahtumaa varten järjestäjän toimesta erikseen perustettu toimikunta, johon kuuluu vähintään yksi Suomen Hippoksen valitsema edustaja ja vähintään neljä järjestävän seuran edustajaa. Kilpailujen palkintotaso tulee alistaa Suomen Hippoksen vahvistettavaksi. 

7 § Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöjä. 

8 § Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan 

Suomen Hippos ry. Suomen Hippos ry